Η CyberWorks Consultants είναι εταιρία εξειδικευμένη σε σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Απευθυνόμενη σε επιχειρηματίες και στελέχη που θέλουν να επιτύχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, οι σύμβουλοί μας, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης, υλοποιούν στρατηγικές ανάπτυξης & εκπαίδευσης προσωπικού.

Μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς και αξιολογώντας τις δυνάμεις της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού, η CyberWorks  Consultants»βλέποντας» στο μέλλον, σχεδίασε τα cyberworks trainings.

 

H Cyberwork αναλαμβάνει:

  • Εισηγητές
  • Σημειώσεις – Εκπαιδευτικό υλικό
  • Αξιολόγηση Σεμιναρίου
  • Εποπτικό υλικό (Projector, οθόνη προβολής, πίνακας, κ.λ.π)
  • Γραμματειακή υποστήριξη για την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα
  • Βεβαιώσεις παρακολούθησης