• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  • ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ:

Η Cyberwork αναλαμβάνει:

  • Την ενημέρωση
  • Τον σχεδιασμό
  • Την σύνταξη μελέτης
  • Την υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης έργου

για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.